Bedrijfsinformatie

Uitgever
FlixCharter GmbH

Contact
Adres: FlixCharter GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München
Tel: +49 (0)30 300 137 117 *
E-Mail: huren@flixbus.nl

 

*(De gesprekskosten voor vaste en mobiele telefoonlijnen zijn afhankelijk van de individuele tarieven van aanbieders.)

  

Algemeen Directeur
Daniel Krauss

Handelsregister
Kantongerecht München, HRB 245102

BTW-nr.
DE 321608077


Verantwoordelijk volgens § 18, lid 2, MStV
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-Mail: 
service@flixbus.de

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van deze pagina's is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7, lid 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener niet verplicht om toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen vreemde informatie of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven onverminderd van kracht. De aansprakelijkheid hiervoor is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat wij weet hebben van een specifieke schending. Na bekend worden van dergelijke schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

De Europese Commissie stelt via haar website onder www.ec.europa.eu/consumers/odr een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Wij nemen deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een geschillenbeslechtingsinstantie voor consumenten. Op de pagina https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show vindt u een lijst met contactgegevens van erkende instanties voor geschillenbeslechting. Wij verwijzen hierbij naar de Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (Geschillenbeslechtigingsinstantie voor openbaar personenvervoer) (www.soep-online.de).