Privacyverklaring

Het internetportaal huren.flixbus.nl en het daarin geïntegreerde boekingsportaal (hierna beide “website” genoemd) worden beheerd door FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (hierna: “FlixMobility” of “wij”). Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom neemt gegevensbescherming bij FlixMobility GmbH een belangrijke plaats in en wij houden ons bij de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet op gegevensbescherming.


1. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke basis:

1.1. Partij bij overeenkomst conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG

Wij verwerken de ons vrijwillig meegedeelde persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) conform artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor de contractuele afwikkeling van de verhuur van bussen ten behoeve van de uitvoering van het vervoer of in het kader van maatregelen die voorafgaan aan de overeenkomst.

Daarvoor hebben we uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Voor de afwikkeling van de betaling zijn evt. aanvullend de volgende gegevens nodig:

  • Voor de betaling van een geboekte reis met een creditcard heeft FlixMobility uw volledige factuuradres en de gegevens van uw creditcard nodig.
  • Om een geboekte reis met een SEPA-incasso-opdracht te betalen, heeft FlixMobility uw volledige factuuradres en uw bankrekeninggegevens nodig.
  • Om een geboekte reis via bankoverschrijving te betalen, heeft FlixMobility uw volledige factuuradres nodig.

1.2. Gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG

Op grond van een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG verwerken wij de benodigde gegevens voor de volgende doeleinden:

Behalve voor de afwikkeling van de verhuur van bussen gebruikt FlixMobility GmbH uw gegevens ook voor reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek, om u per post of per nieuwsbrief te informeren over op uw interesses afgestemde aanbiedingen en nieuwtjes. Hiertoe voeren wij op grond van een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG een reclamescoring uit voor op interesses gebaseerde advertenties. Tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, markt- en opinieonderzoek en reclamescoring kunt u op ieder gewenst moment bezwaar maken middels een mededeling aan FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München of aan data.protection@flixbus.com.


  • Als onderdeel van het betalingsproces worden uw gegevens verzonden naar Paymill, St.-Martin-Str. 63, 81669 München. Het creditcardnummer of andere bankgegevens worden bij FlixMobility niet opgeslagen, maar direct doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder.
  • In het geval van een mislukte betaling met Paymill kan er een tweede betalingspoging worden gedaan door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Om gevallen van bedrog te kunnen voorkomen of ontdekken dragen wij uw IP-adres over aan onze partner Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Uw IP-adres wordt daarbij door Adyen BV opgeslagen. Alle gegevens worden versleuteld overgedragen.

1.3. Toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG

Als u voor de betalingsmethode automatische incasso kiest, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeninginformatie) voor het huren van een bus ten behoeve van de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole, evenals voor de uitvoering van het contract aan Paymill GmbH, St.-Martin-Str. 63, 81669 München of aan Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam worden doorgegeven.


2. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief met uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG zijn verzameld, worden voor de communicatie met u (bv. servicemeldingen, systeemberichten, e-mails voor de bevestiging van uw registratie, voor de overdracht van informatie over de gebruikersaccount, informatie over uw tickets en reisroutes of uw reisprofielen) en voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruikt.

Als wij uw e-mailadres in verband met de boeking of reis ontvangen en u daartegen geen bezwaar hebt aangetekend, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als u al eerder kocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw e-mailadres en tegen de verwerking van gegevens voor het opstellen van gebruikersprofielen door een bericht te sturen aan unsubscribe@flixbus.com of via de link voor afmelding van de nieuwsbrief.


3. Gegevensbeveiliging

De privacy van de gebruikers van onze website en de aangesloten systemen beschermen wij door technische en organisatorische maatregelen. Om een veilige overdracht van persoonsgegevens te waarborgen, gebruiken wij het versleutelingsprotocol SSL 3.0 (op basis van de versleutelingsmethode RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Deze methode wordt op het gehele World Wide Web met succes toegepast. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betalingsgegevens enz.) worden daardoor versleuteld en daarmee op een veilige manier via het internet overgedragen. Aan het symbool (gesloten hangslot) in de onderste vensterbalk van uw browser kunt u zien dat u zich beweegt in een beveiligd domein.


4. Gegevensoverdracht aan derde landen

De gegevensverwerking vindt in principe plaats in Duitsland of in lidstaten van de Europese Unie. Indien in bepaalde gevallen verwerking in derde landen is gepland, geschiedt de verwerking alleen als de Europese Commissie conform artikel 45 AVG of op basis van EU-modelcontractbepalingen heeft vastgesteld dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt.


5. Duur van de gegevensopslag

Wij slaan de gegevens op zolang deze voor de verwerkingsdoeleinden in kwestie (bv. contractuele afwikkeling, reclamedoeleinden) en voor de vervulling van de handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften voor het bewaren van documenten conform artikel 6, lid 1, punt c), AVG en § 257, lid 1, HGB (Duits handelswetboek) en § 147, lid 2, AO (belastingverordening) noodzakelijk zijn.


6. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, e-mailadres service@flixbus.de, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss en Jochen Engert.


7. Recht op inzage en klacht

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, recht op rectificatie, wissing van gegevens, inperking van de verwerking en op het aantekenen van bezwaar voor uw opgeslagen gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het postadres FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München of stuur een e-mail naar data.protection@flixbus.com. U kunt met onze functionaris voor gegevensbescherming via data.protection@flixbus.com contact opnemen. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken inzake de gegevensbescherming bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


8. Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website wordt informatie in de vorm van een cookie (klein tekstbestand) in uw browser geplaatst. Daarin worden gegevens over uw gebruik van de website opgeslagen (identificatienummer, bezoekdatum enz.). Met het gebruik van cookies maken wij het gebruik van ons online aanbod gemakkelijker voor u middels verschillende servicefuncties (zoals bv. het herkennen van eerdere bezoeken) en kunnen daarmee het aanbod op het internet beter afstemmen op uw behoeften. U kunt het plaatsen van cookies weigeren en de al aanwezige cookies wissen door dit in te stellen in uw browser. In de meeste browsers wordt in de helpfunctie uitgelegd hoe u dit kunt instellen. Indien u cookies niet accepteert, kunt u mogelijk niet van alle servicefuncties van ons aanbod op internet gebruikmaken. Daarom adviseren wij u het plaatsen van cookies toe te staan.

Bovendien gebruiken wij cookies van andere aanbieders voor technologieën op het gebied van retargeting en remarketing voor de optimalisering van ons internetaanbod en gerichte marketing op basis van interesses. Het opgeslagen surfgedrag wordt met een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses afgestemde productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden kunnen worden getoond. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Op de volgende websites wordt uitvoerig uitgelegd hoe dit in allerlei browsers in zijn werk gaat: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U vindt hier ook informatie over de vraag hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen, alsmede algemene informatie over cookies.

8.1. Vereiste cookies

8.1.1. Adtriba

Op deze website worden met behulp van technologieën van AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg, Duitsland (https://www.adtriba.com/) gegevens verzameld en opgeslagen, die gebruikt worden om onder pseudoniemen gebruikersprofielen te creëren. Aan de hand van deze gebruikersprofielen kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en ons aanbod verbeteren en beter op de wensen van bezoekers afstemmen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op het eindapparaat van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen, zodat deze bij een volgend bezoek aan onze website wordt herkend. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijk te geven toestemming niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

8.1.2. AB Tasty

Daarnaast maakt deze website gebruik van de webanalysedienst AB Tasty van AB TASTY SAS, die wordt gebruikt voor A/B- en multivariate tests. Deze service gebruikt cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en het gebruik van deze website te analyseren. De cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking door AB Tasty vindt u op https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. Op deze pagina vindt u ook een instructie hoe u de tracking op ieder gewenst moment kunt deactiveren.

8.1.3. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, aan de hand waarvan uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Deze website maakt tevens gebruik van Google AMP Client ID API, om via Google Analytics gebruikersactiviteiten op AMP-pagina’s te koppelen aan die op niet-AMP-pagina’s. De Google-trackingcodes van deze website gebruiken de functie “_anonymizeIp()”. Daardoor wordt het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte slechts ingekort verder verwerkt om directe herleidbaarheid naar een persoon uit te sluiten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet meer alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de gegevens over uw websitegebruik die door de cookie zijn verzameld (waaronder uw IP-adres) vastlegt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare add-on voor uw webbrowser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

8.2. Functionele cookies

8.2.1. Inspectlet

Deze website maakt gebruik van de diensten van Inspectlet. Met behulp van Inspectlet worden gebruikersgegevens voor statistische doelen geanalyseerd. Hiervoor worden onder andere de volgende persoonsgegevens van de website bezoeker geanalyseerd: URL, land, tijdzone, browsertype, laatste bezoek van de betreffende gebruiker op de website. Alle data worden tijdens de overdracht versleuteld en de verzamelde data worden met een AES-versleuteling opgeslagen. Indien de bezoeker de anonimisering functie van het IP-adres heeft geactiveerd worden de beide laatste octetten van het IP-adres verwijderd en staan deze de gebruiker noch Inspectlet ter beschikking. Alle data die van de website als gevoelig worden gekenmerkt worden door Inspectlet genegeerd. Om deze reden worden ingevulde gegevens van de gebruiker niet aan onze server overgedragen. Alle data wordt alleen in AWS-rekencentra opgeslagen, die aan ISO 27001-vereisten voldoen. De data wordt maximaal 24 maanden opgeslagen en wordt vervolgens permanent verwijderd. Indien u het gebruik van uw data door Inspectlet wilt tegenspreken dan kun je dat via de volgende link doen: https://www.inspectlet.com/optout.

8.3. Marketingcookies

8.3.1. Google AdWords

Ter optimalisering van ons internetaanbod en voor productaanbevelingen gebruiken wij de technologie van Google Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland voor het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden geplaatst, die mogelijk maken dat een internetbrowser bij een hernieuwd bezoek wordt herkend. Het opgeslagen surfgedrag wordt met een algoritme geanalyseerd, zodat vervolgens gerichte, op interesses afgestemde productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden kunnen worden getoond. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder specifieke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gekoppeld aan persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Tegen het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor op interesses gerichte reclame/advertenties kunt u te allen tijde bezwaar maken door naar de webpagina https://www.google.de/settings/ads te gaan. Meer informatie over gerichte reclame vindt u op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

8.3.2. Mailjet

Daarnaast wordt het programma Mailjet voor de klantencommunicatie gebruikt. Mailjet verzamelt en verwerkt de volgende data: E-mail adressen, aanhef, voornaam, achternaam, land, indien van toepassing het BTW-nummer, wachtwoord, postadres, telefoonnummer(s), IP-Adres(sen) en domein naam, verbindings-en navigatiedata indien de gebruiker dit toestaat, overzichten over de correspondentie via onze website. Mailjet verzamelt de persoonsdata voor de nakoming van de contractuele verplichtingen. Mailjet slaat deze gegevens alleen op voor de periode die noodzakelijk is voor de levering van de diensten en niet langer dan 3 maanden na de sluiting van de account (indien niet wettelijk anders is voorgeschreven). De berichtinhoud wordt voor een periode van slechts 6 dagen opgeslagen. In overeenstemming met de Franse privacy wetten en de Europese basisverordening gegevensbescherming 2016/679 (DSGVO) heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, indien u een support ticket via https://www.mailjet.com/support/ticket indient met het betreffende verzoek.

8.3.3. Facebook Custom Audiences

Deze website gebruikt de retargeting-pixel Custom Audiences van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Met behulp van de remarketing-pixel is het voor Facebook mogelijk de bezoekers van onze website als doelgroep voor de advertenties van Facebook Ads te gebruiken. Voor dit doel wordt een Facebook-cookie op uw pc opgeslagen. Meer informatie over de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gegevensgebruik door Facebook en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook op https://facebook.com/policy.php en https://www.facebook.com/ads/settings. Tegen het gebruik van Custom Audiences kunt u op http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren bezwaar maken; gebruikers met een Facebook-account kunnen hier bezwaar aantekenen.

8.3.4. Sojern

De cookie van SOJERN verzamelt informatie over uw reisactiviteiten en -voorkeuren van online reispartnerwebsites, en neemt contact met u op via gepersonaliseerde en relevante advertenties wanneer u op andere websites en sociale media platforms surft, alsook via SOJERN-analyseservices. Ze kunnen ook het opslaan van omzettingsinformatie inschakelen die wordt gebruikt om de prestaties van SOJERN-campagnes bij te houden, te rapporteren en te optimaliseren. U kunt meer te weten komen over SOJERN en u afmelden op https://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy.


9. Social plug-ins

Onze website gebruikt social plug-ins van de sociale netwerken Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, VS, Google Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, VS en Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

De plug-ins bevinden zich op onze productpagina en zijn gedeactiveerd in de uitgangsstatus. Als u op de betreffende knop klikt, wordt u in een nieuw venster gevraagd zich aan te melden bij de social media-aanbieder. In dat geval wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Als u de knop niet aanklikt of niet bent ingelogd bij de social media-aanbieder, wordt er ook geen cookie op uw computer geplaatst.

Als u gebruiker van de betreffende social media-aanbieder bent en ook bent ingelogd en op de knop klikt, wordt deze informatie doorgegeven aan uw profiel bij de social media-aanbieder in kwestie. Wanneer u deze plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van de Facebook-knop “Vind ik leuk” of een commentaar geeft, wordt deze informatie van uw browser direct overgedragen aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder en uw hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van de volgende aanbieders:

Voor het beheer van de Facebook-pagina zijn wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk, en wij maken daarbij gebruik van door Facebook beschikbaar gestelde geanonimiseerde statistische gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt f), AVG voor het analyseren van onze Facebook-pagina. Facebook is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van deze gegevens. Meer informatie over de verzameling en verwerking van deze gegevens en over uw rechten jegens Facebook vindt u in de Richtlijnen voor Gegevensbescherming* op onze Facebook-pagina.

* bit.ly/FB-PrivacyPolicy-NL